home - ZSM

Ga naar de inhoud
Gehandicapten geen pensioen
De afbraak van de sociale werkplaats
Zei Rutte nou dat werk moest lonen????
Geen pensioen meer krijgen omdat je te weinig verdient.... "dat is dubbel genaaid worden" alsof je niks meer te eten krijgt omdat we je banden hebben lek gestoken. Onze Druktemaker Pieter Derks denkt het zijne van de nieuwe plannen van de staatssecretaris.
woensdag 4 april 2018
Woensdag 4 april besteedde Zembla aandacht aan de gevolgen van vervangen van de WSW door de participatiewet. Veel medewerkers van de ZSM-scholen die de uitzending zagen werden geraakt.Zij vinden erg herkenbaar wat in de uitzending wordt gezegd en getoond.
'De Rechter' is altijd al goed. Zo ook donderdag 29 maart 2018...

updates
Website 'Leren en Werken'
laatste updates op de website:
05-04-2018presentatie RBL (enkel voor leden maatwerkgroep)
Link naar een uizending van Zembla 'de SW op slot'.
16-03-2018participatiescan
13-03-2018Leren en Werken
11-03-2018nieuw kennisdocument beschut werk
01-03-2018nieuws op de voorpagina:
kamerbrief loondispensatie
website '16-27'
03-02-2018prognosemonitor 2017-2018
              meer...
UWV-formulieren
Zoek je een formulier om iets aan te vragen bij het UWV, dan is dit een handige link...
participatiescan
feedback
Wij staan steeds open voor tips en opmerkingen. Vind je iets van deze website, mis je iets of staan er onjuistheden op, meld ze ons dan a.u.b. Bij voorbaat dank voor je medewerking.
'Leren en Werken' is een samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, UWV, SBB en bedrijfsleven.

Het Programma Leren en Werken bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer Leerwerkloketten gevormd. Dit is een heel breed werkgebied.

Op de website van 'Leren en Werken' is een schat aan informatie en initiatieven te vinden. In die schat zitten ook pareltjes die gericht zijn op de doelgroep van de Zeeuwse Stichting Maatwerk t.w. kwetsbare jongeren. Zo houdt 'Leren en Werken' een dossier bij van alle mogelijke financiële regelingen en subsidies voor werkgevers die iemand met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. De versie van 26 januari 2018 is hier te downloaden. Om verzekerd te zijn van de meest recente informatie is het verstandig om even op de website van 'Leren en Werken' te kijken. (De download-link staat onderaan op die pagina.)

Praktijkonderwijs wil toelatingscriteria behouden
Het behoud van de PRO-toelatingscriteria is van groot belang, omdat er anders meer leerlingen met gedragsproblemen uit cluster 4 van het speciaal onderwijs naar de praktijkscholen zullen gaan, vreest directeur Arian Koops van de openbare regionale school voor praktijkonderwijs Het Segment in Gouda, die mede namens de Sectorraad Praktijkonderwijs spreekt.
Waar ZSM voor staat
Het doel van ZSM is om alle kwetsbare jongeren een passende plaats in de maatschappij te bieden. Die plaats moet passen bij hun mogelijkheden en talenten. De weg van onze leerling naar de toekomst is een ingewikkeld proces waarin  veel partijen een functie hebben. ZSM wil een verbindende rol spelen door de partijen bij elkaar te brengen.
ZSM richt zich enerzijds op een nauwe samenwerking tussen de scholen onderling. Anderzijds  is ze gericht op een intensieve samenwerking met de regionale ketenpartners. Zo krijgen we vroegtijdig een beeld van de (on)mogelijkheden en talenten van elke leerling.
16-27 / op weg naar zelfstandigheid


VNG is er voor gemeenten, NJi heeft de focus op onderwijs en jeugdhulp, Movisie op Wmo en Divosa op werk en inkomen. Samen weten ze meer en bereiken ze meer ambtenaren, professionals, ouders en jongeren.

Zij streven naar één sociaal domein. Vanuit de eigen expertise werken de kennisinstituten, landelijke verenigingen en gemeenten samen binnen de Aanpak 16-27. Alleen door samen te werken en door de jongere centraal te stellen, ondersteunen zij hen in hun weg naar volwassenheid. (website)
Terug naar de inhoud