volgmonitor - ZSM

Ga naar de inhoud

volgmonitor

informatie > ZSM publicaties
de volgmonitor
Maart 2018 is weer aan de scholen voor PRO en VSO gevraagd na te gaan waar de leerlingen die zijn uitgestroomd in de schooljaren 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017 momenteel verblijven. Alle ZSM-scholen hebben hieraan hun welwillende medewerking verleend. De resultaten vindt u in de ZSM-volgmonitor.
De resultaten worden weergegeven op 4 niveaus:
  • Provincie
  • Regio (3 regio’s)
  • Gemeente (13 gemeenten)
  • School (17 scholen)
Voor alle leerlingen die momenteel niet aan het werk zijn, geen vervolgopleiding of een dagbestedingstraject volgen wordt contact opgenomen met de consulenten van de Regionale Bureaus Leerlingzaken om na te gaan welke acties door wie worden ondernomen om deze leerlingen alsnog naar een passende plaats in de samenleving toe te leiden.
Leerlingen die zijn uitgestroomd naar buiten de provincie zijn niet in de monitor opgenomen omdat in veel gevallen het vervolgtraject niet bekend is.

Bekijk HIER de volgmonitor online
Bekijk HIER de volgmonitor als PDF
Terug naar de inhoud