volgmonitor - ZSM

Ga naar de inhoud

volgmonitor

informatie > ZSM publicaties
de volgmonitor
Eind 2017 is wederom aan de scholen voor PRO en VSO gevraagd na te gaan waar de leerlingen die zijn uitgestroomd in de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 momenteel verblijven. Alle ZSM-scholen hebben hieraan hun welwillende medewerking verleend. De resultaten vindt u in de ZSM-volgmonitor.
De resultaten worden weergegeven op 4 niveaus:
  • Provincie
  • Regio (3 regio’s)
  • Gemeente (13 gemeenten)
  • School (17 scholen)
Voor alle leerlingen die momenteel niet aan het werk zijn, geen vervolgopleiding of een dagbestedingstraject volgen is contact opgenomen met de consulenten van de Regionale Bureaus Leerlingzaken om na te gaan welke acties door wie worden ondernomen om deze leerlingen alsnog naar een passende plaats in de samenleving toe te leiden.
Leerlingen die zijn uitgestroomd naar buiten de provincie zijn niet in de monitor opgenomen omdat in veel gevallen het vervolgtraject niet bekend is.

Bekijk HIER de volgmonitor online
Bekijk HIER de volgmonitor als PDF
Terug naar de inhoud