prognosemonitor - ZSM

Ga naar de inhoud

prognosemonitor

informatie > ZSM publicaties
de prognosemonitor
In januari 2018 is aan de scholen voor PrO en VSO gevraagd een prognose v.w.b. de uitstroombestemming te maken van de leerlingen die gedurende het schooljaar 2017-2018  de scholen gaan verlaten. Alle ZSM-scholen hebben hieraan hun welwillende medewerking verleend.
De resultaten worden weergegeven op Zeeuws-, regionaal- en schoolniveau.
Het is belangrijk in het oog te houden dat het hier om voorlopige cijfers en dus om een voorlopige indicatie gaat.
In de uitstroommonitor 2017-2018 die in september 2018 wordt uitgezet en waaraan ook de Entreeopleiding van Scalda zal gaan deelnemen volgen de definitieve uitstroomcijfers.
Bekijk HIER de prognosemonitor online
Bekijk HIER de volgmonitor als PDF
Terug naar de inhoud