participatiewet - ZSM

Ga naar de inhoud

participatiewet

informatie
Participatiewet
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW). En een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Kijk HIER voor meer informatie.
20-11-2017
Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten - Kennisdocument
16-06-2017
Een aangepaste versie van het kennisdocument.
Dit document geeft op pagina 4 en 5 de hoofdlijnen van de banenafspraak en quotumregeling aan en geeft vervolgens antwoord op veel gestelde vragen. Op de volgende pagina staat de inhoudsopgave met daarin de onderwerpen die aan de orde komen. De vragen en antwoorden in dit document zijn tot stand gekomen in samenwerking met UWV, VNG, VNONCW, MKB-Nederland, Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) ...
24-02-2017
Kennisdocumenten Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Deze kennisdocumenten geven antwoord op veel gestelde vragen over de banenafspraak, beschut werk en ondersteuning voor personen die vallen onder de Participatiewet. Naar aanleiding van praktijksignalen zijn de Participatiewet, de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en het instrument beschut werk vanaf januari 2017 aangepast. De kennisdocumenten zijn daarop geactualiseerd. Op deze pagina kan iedereen snel de juiste informatie vinden over deze onderwerpen.
21-02-2017
Opnemen (ex-) leerlingen VSO en PRO in het doelgroepregister
Essentie van dit bericht
 1. (Ex)leerlingen van het praktijkonderwijs (PrO) en (ex)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), die zonder beoordeling in het doelgroepregister willen worden opgenomen, hoeven voortaan niet meer het hele aanvraagformulier in te vullen.
 2. (Ex)leerlingen PrO/VSO mogen niet zonder beoordeling in het doelgroepregister worden opgenomen, als de aanvraag van de gemeente afkomstig is.

Aanleiding van dit bericht
Met deze werkwijze willen we tegemoetkomen aan de wens van PrO/VSO-scholen om de instroom van (ex)leerlingen in het doelgroepregister met een aangepaste uitvraag beter op hen af te stemmen. Daarbij moet worden benadrukt dat de aanvraag van de (ex)leerling zelf afkomstig moet zijn, zoals het in de wet staat (artikel 2.24 van het Besluit Wfsv).
Als de aanvraag van de gemeente afkomstig is, volgt altijd een medische of arbeidsdeskundige beoordeling.

Voorwaarden voor verkorte werkwijze
Naast het aanvraagformulier ABA zijn er nog twee punten waar op moet worden gelet:

 • De (ex)leerling moet de aanvraag zelf doen (dus de aanvraag mag niet van de gemeente afkomstig zijn) en hij moet hem zelf ondertekenen (of laten ondertekenen door een gemachtigde)
 • UWV moet kunnen aantonen dat de aanvraag van een (ex)leerling van een PrO- of VSO-school afkomstig is

Dat de aanvrager op een PrO- of VSO-school zit of heeft gezeten kan blijken uit bewijsstukken die de (ex)leerling meestuurt.
02-11-2016
Kennisdocument Ondersteuning mensen met arbeidsbeperking naar regulier werk
Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met de Programmaraad een Kennisdocument (PDF, 718 kb) opgesteld waarin antwoord op veel gestelde vragen wordt gegeven over:

 • de ondersteuning naar regulier werk van mensen uit de Participatiewet met arbeidsbeperkingen,
 • de instrumenten die kunnen worden ingezet en
 • de financiering daarvan.

Dit document is in eerste instantie opgesteld voor beleidsmakers en uitvoerders van gemeenten die direct met ondersteuning naar regulier werk te maken hebben. Ook is de informatie interessant voor bestuurders van gemeenten, sociale partners, cliƫntenraden, Sw-bedrijven, scholen van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en werkgevers. In het kennisdocument komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Wie is verantwoordelijk voor ondersteuning naar regulier werk?
 2. Ondersteuning aan jongeren
 3. Inkomensondersteuning door gemeenten
 4. Welke instrumenten zijn er voor gemeenten qua arbeidsondersteuning? Een overview.
 5. Loonkostensubsidie en loonwaardebepaling
 6. No-riskpolis
 7. Jobcoach/begeleiding en overige werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking
 8. Proefplaatsing en participatieplaatsen
 9. Fiscale instrumenten voor een werkgever
 10. Overige instrumenten van ondersteuning en dienstverlening
 11. Financiƫle middelen voor ondersteuning voor de doelgroep Participatiewet
 12. Relatie met wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Meer informatie

In dit kennisdocument wordt waar nodig ook verwezen naar relevante links. Meer algemene informatie over instrumenten staat in de Toolkit Participatiewet van de Programmaraad en in de publicatie Mensen met een beperking aan de slag helpen.

Terug naar de inhoud