organogram - ZSM

Ga naar de inhoud

organogram

de stichting
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

In stuurgroep zitten naast de bestuursleden alle directeuren van de deelnemende scholen.

Het werkteam zijn drie medewerkers van aangesloten scholen in de regio's Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen. Zij ondersteunen de coördinator bij het uitvoeren van de werkagenda die het bestuur heeft opgesteld.

Stagedocenten vanuit alle deelnemende scholen vormen samen met de coördinator en het werkteam de  maatwerkgroep. Dit is een platform waar ervaringen en de meest actuele, relevante informatie worden gedeeld.  Voorts worden maatwerktrajecten uitgewisseld

De coördinator is de intermediair tussen bestuur/stuurgroep en de maatwerkgroep. Verder onderhoudt hij contacten met alle mogelijke netwerkpartners. Het werkteam ondersteunt hem in die taken.

Edunova begeleidt de Zeeuwse Stichting Maatwerk, voornamelijk op beleidsmatig vlak. Ook verzorgt Edunova scholing en voorlichting voor medewerkers van de deelnemende scholen.


Kijk HIER voor de vergaderagenda van de verschillende onderdelen van ZSM
Terug naar de inhoud