opmerking drie-maanden-termijn - ZSM

Ga naar de inhoud
In de praktijk leveren deze aanvragen regelmatig een reactie vanuit het UWV op met de strekking dat er een stagnatie is in de beoordeling van deze aanvragen.  De achtergrond van deze stagnatie is het feit dat bij de beoordeling altijd de inbreng van een verzekeringsarts noodzakelijk is. Maar er is een tekort aan deze artsen waardoor het werk opschuift. Dan denk je al gauw ‘dan zal ik de volgende aanvraag maar tijdig c.q. eerder indienen, zodat de uitslag dan misschien wel op tijd binnen is’. Dit heeft echter geen enkele zin omdat in interne UWV-richtlijnen staat dat een aanvraag die “te vroeg” wordt ingediend, dus meer dan drie maanden voor de te verwachten uitschrijving onderwijs, de aanvraag niet in behandeling mag worden genomen. Dat is nog steeds van kracht.
  
De termijn van drie maanden voor het schoolverlaten is dus nog steeds de juiste termijn om een Wajong-aanvraag in te dienen. Mocht de beslissing van het UWV i.z. een toekenning van de uitkering later komen dan het moment van schoolverlaten, dan zal de betaling van de uitkering met terugwerkende kracht plaatsvinden vanaf het moment van uitschrijving uit het onderwijs. Uiteraard gaat het nooit verder terug dan het moment waarop de leerling achttien jaar is geworden.
Terug naar de inhoud