onze leerlingen - ZSM

Ga naar de inhoud

onze leerlingen

scholen
Op de website 'Werken met een beperking' zijn dertien brochures te downloaden waarin wordt ingegaan opdiverse handicaps. Daarmee kunnen (aspirant)werkgevers een idee krijgen wat het betekent om een werknemer met een beperking in dienst te hebben en waar men rekening dient te houden. Niet alle brochures zijn even relevant in het kader van PRO- en VSO-leerlingen in Zeeland. Daartegenover zijn enkele brochures voor de scholen zelf de moeite waard om te verspreiden op hun stageadressen of bij werkgevers die een leerling een arbeidsplaats willen bieden.
Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs voor moeilijk lerende jongeren. Dit zijn leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma zullen behalen. De school bereidt leerlingen voor op deelname aan het arbeidsproces door praktische vorming. Een praktijkschool is voor de leeftijd twaalf tot twintig jaar. Praktijkonderwijs is eindonderwijs.
Entreeopleiding in het mbo
De entreeopleiding is er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Met de entreeopleiding kunnen leerlingen de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan. De opleiding duurt één jaar.

De entreeopleiding bereidt leerlingen voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Studenten krijgen onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Zij krijgen intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. Hierdoor boeken studenten meer resultaten in hun opleidingen en vallen studenten minder uit.
VSO (voortgezet speciaal onderwijs)
Vso is speciaal onderwijs voor jongeren met een beperking of stoornis. Een speciale voortgezette opleiding bereidt de leerling voor op een beroepsopleiding. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) zijn er b.v. voor

    • blinde en slechtziende jongeren
    • jongeren die doof- of slechthorend zijn of taalspraakproblemen hebben
    • jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking
    • jongeren met gedrags- en psychiatrische problemen

Voor leerlingen binnen het VSO die moeilijk leren, bestaat de praktijkstroom. Dit is een traject voor leerlingen die niet in staat zijn een diploma te behalen op het vmbo of mbo-niveau 1. Voor deze leerlingen is het vso geen voorbereiding op een vervolgopleiding, maar eindonderwijs gericht op de arbeidsmarkt.
Terug naar de inhoud