home - ZSM

Ga naar de inhoud
updates
laatste updates op de website:
09-10-2018belangrijk voor leerlingen aangevuld
03-10-2018typering leerlingen PRO-VSO
              meer...
UWV-formulieren
Zoek je een formulier om iets aan te vragen bij het UWV, dan is dit een handige link...
participatiescan
feedback
Wij staan steeds open voor tips en opmerkingen. Vind je iets van deze website, mis je iets of staan er onjuistheden op, meld ze ons dan a.u.b. Bij voorbaat dank voor je medewerking.
Zeeland haalt doelstelling banen voor mensen met een beperking dit jaar niet
Overheid en bedrijfsleven in Zeeland gaan de doelstelling voor het creëren van banen voor mensen met een beperking dit jaar niet halen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV over de banenafspraak Zeeland.

In het kader van de Participatiewet zijn er in Zeeland afspraken gemaakt over het aantal nieuwe banen voor mensen met een beperking. Het is de bedoeling dat er voor het eind van dit jaar 927 van dit soort banen zijn, 637 in het bedrijfsleven en 290 bij de overheid en het onderwijs. Maar uit de cijfers over dit jaar blijkt dat dit aantal bij lange na niet gehaald wordt.


'Trots op mijn baan'
Ferenc Hannewijk heeft een visuele handicap en werkt bij Rijkswaterstaat in Middelburg. Hij is daar mede verantwoordelijk voor de inkoopdossiers en hij is secretaris van de ondernemingsraad. "Ik ben heel trots op mijn baan", zegt hij.
Hannewijk: "Het is een verantwoordelijke baan."

NoRisk-polis
Regelmatig zijn er vragen over de inhoud van de No-Risk polis. Hiervoor is een factsheet beschikbaar waarmee een stagebegeleider de (potentiële) werkgever duidelijke informatie kan verstrekken. Bekijk hier de factsheet.
Waar ZSM voor staat
Het doel van ZSM is om alle kwetsbare jongeren een passende plaats in de maatschappij te bieden. Die plaats moet passen bij hun mogelijkheden en talenten. De weg van onze leerling naar de toekomst is een ingewikkeld proces waarin  veel partijen een functie hebben. ZSM wil een verbindende rol spelen door de partijen bij elkaar te brengen.
ZSM richt zich enerzijds op een nauwe samenwerking tussen de scholen onderling. Anderzijds  is ze gericht op een intensieve samenwerking met de regionale ketenpartners. Zo krijgen we vroegtijdig een beeld van de (on)mogelijkheden en talenten van elke leerling.
16-27 / op weg naar zelfstandigheid


VNG is er voor gemeenten, NJi heeft de focus op onderwijs en jeugdhulp, Movisie op Wmo en Divosa op werk en inkomen. Samen weten ze meer en bereiken ze meer ambtenaren, professionals, ouders en jongeren.

Zij streven naar één sociaal domein. Vanuit de eigen expertise werken de kennisinstituten, landelijke verenigingen en gemeenten samen binnen de Aanpak 16-27. Alleen door samen te werken en door de jongere centraal te stellen, ondersteunen zij hen in hun weg naar volwassenheid. (website)
Terug naar de inhoud