home - ZSM

Ga naar de inhoud
updates
NoRisk-polis
Waar ZSM voor staat
laatste updates op de website:
18-05-2018vergaderdata 2018-2019

factsheet NoRiskPolis

16-05-2018Volgmonitor maart 2018

update netwerkbestand (enkel voor leden maatwerkgroep)
              meer...
UWV-formulieren
Zoek je een formulier om iets aan te vragen bij het UWV, dan is dit een handige link...
participatiescan
feedback
Wij staan steeds open voor tips en opmerkingen. Vind je iets van deze website, mis je iets of staan er onjuistheden op, meld ze ons dan a.u.b. Bij voorbaat dank voor je medewerking.
Regelmatig zijn er vragen over de inhoud van de No-Risk polis. Hiervoor is een factsheet beschikbaar waarmee een stagebegeleider de (potentiële) werkgever duidelijke informatie kan verstrekken. Bekijk hier de factsheet.
Praktijkonderwijs wil toelatingscriteria behouden
Het behoud van de PRO-toelatingscriteria is van groot belang, omdat er anders meer leerlingen met gedragsproblemen uit cluster 4 van het speciaal onderwijs naar de praktijkscholen zullen gaan, vreest directeur Arian Koops van de openbare regionale school voor praktijkonderwijs Het Segment in Gouda, die mede namens de Sectorraad Praktijkonderwijs spreekt.
Het doel van ZSM is om alle kwetsbare jongeren een passende plaats in de maatschappij te bieden. Die plaats moet passen bij hun mogelijkheden en talenten. De weg van onze leerling naar de toekomst is een ingewikkeld proces waarin  veel partijen een functie hebben. ZSM wil een verbindende rol spelen door de partijen bij elkaar te brengen.
ZSM richt zich enerzijds op een nauwe samenwerking tussen de scholen onderling. Anderzijds  is ze gericht op een intensieve samenwerking met de regionale ketenpartners. Zo krijgen we vroegtijdig een beeld van de (on)mogelijkheden en talenten van elke leerling.
16-27 / op weg naar zelfstandigheid


VNG is er voor gemeenten, NJi heeft de focus op onderwijs en jeugdhulp, Movisie op Wmo en Divosa op werk en inkomen. Samen weten ze meer en bereiken ze meer ambtenaren, professionals, ouders en jongeren.

Zij streven naar één sociaal domein. Vanuit de eigen expertise werken de kennisinstituten, landelijke verenigingen en gemeenten samen binnen de Aanpak 16-27. Alleen door samen te werken en door de jongere centraal te stellen, ondersteunen zij hen in hun weg naar volwassenheid. (website)
Terug naar de inhoud