bestuur - ZSM

Ga naar de inhoud

bestuur

de stichting
voorzitter
penningmeester
Jan Heijstek
directeur VSO De Argo in Terneuzen
06 5184 2701

Tom Schild
directeur
Praktijkschool Het Bolwerk in Middelburg
secretaris

Peter Lijnse
directeur Klimopschool Middelburg
directeur
De Regenboog-De Wingerd Terneuzen

06 5196 9848
Terug naar de inhoud